برگزاري مسابقه علمي اميدان در جرقویه علیا

بسيج دانش آموزي جهت بالا بردن بنيه علمي دانش آموزان و ايجاد انگيزه در دانش آموزان مسابقه اي تحت عنوان اميدان برگزار مي كند.

آخرین اخبار

تبلیغات