فوق تخصص خون و سرطان بالغین گفت:

نسبت به درد های بدنی خود حساس باشید

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: توصیه می‌شود افراد نسبت به دردهای خود و علایمی که در دستگاه‌های مختلف بدن مشاهده می‌کنند بی‌تفاوت نباشند. 

آخرین اخبار

تبلیغات