مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان

بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: استفاده از بخاری برای گرم کردن خانه‌ها بدترین نوع سوزاندن گاز با پایین‌ترین بازدهی است و بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و مصرف‌کنندگان خود وارد عمل شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات