استاندار اصفهان:

تعداد روزهای ناسالم اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافت

استاندار اصفهان گفت: بنا بر گزارش سازمان محیط زیست میزان روزهای ناسالم نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد کاهش یافته که اگر همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول به ویژه مدیریت شهری و صنایع بود، این میزان کاهش می‌توانست بیشتر نیز باشد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان

‌توسعه گردشگری اصفهان باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه گردشگری اصفهان باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد و در این راستا، مصوبات خوبی نیز به تصویب رسیده است.

استاندار اصفهان:

ظرفیت‌های اصفهان به‌خوبی مدیریت نشده است

استاندار اصفهان با بیان اینکه وجود تنگ‌نظری مدیریتی، مانع از سرمایه‌گذاری مطمئن می‌شود، گفت: استان اصفهان هم‌اکنون امکانات و ظرفیت‌های فراوانی داشته ولی متاسفانه این ظرفیت‌ها و امکانات به‌خوبی مدیریت نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات