شهردار کوهپایه خبر داد:

کشف تونلی با قدمت 2000 سال در کوهپایه

در اصفهان به دلیل قدمت تاریخی که دارد اکتشافات بسیاری در طول سال های متمادی انجام گرفته است و این بار در منطقه قلعه کهنه شهر کوهپایه تونلی باقدمت 2000سال کشف شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات