به مناسبت سالروز دستور دیکاتور به کشف حجاب

توطئه‌ “قلدر” همچنان ادامه دارد….+عکس

توطئه علیه حجاب از زمان رضاشاه تا کنون ادامه داردبا این تفاوت که در زمان او کشف حجاب جبر بود و اکنون بدحجابی یک اصل برای نشان دادن منافذ فرهنگی–اجتماعی نفوذ دشمن.

آخرین اخبار

تبلیغات