مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

دستور‌العملی برای پلمب مغازه‌های فروش ادوات قلیان نداریم

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: دستور‌العملی برای برخورد و پلمب مغازه‌های فروش ادوات قلیان نداریم.

آخرین اخبار

تبلیغات