گزارش ویژه؛

پَرسه کارگران زیرخط فقر/کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟

در حالی به اعتقاد کارشناسان بازار کار ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند، اما هنوز دولت ملاکی را برای این شاخص در نظر نگرفته تا بتواند حقوق و دستمزد کارگران را مطابق آن تعیین کند. امسال دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟

آخرین اخبار

تبلیغات