نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کرونایی‌ها اعلام شد

مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان این سازمان را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات