بازیگر پیشکسوت:

سیگار میفروشم تا دست خالی خانه نروم

اسدالله یکتا گفت: هر کسی به اندازه خودش در این دنیا زحمت می‌کشد اما حقش را به راحتی می‌خورند. هنرمندان با رسیدن به دوره میانسالی به کل فراموش می‌شوند و این خیلی برای جامعه ما افت دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات