گفتگو با مرد کوتاه قد دستجردی

کوتاه ترین مرد جرقويه عليا از مشکلاتش گفت

رمضان احمدي کوتاه قد دستجردی از مسئولین خواست تا از خانواده معلولین بازدید به عمل آورده و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات