گفتگو با کشاورز کار آفرین جرقویه ای؛

حکایت فرش فروشی که با رکود بازار، پسته کار نمونه کویر شد/ 500 اصله درخت، نتیجه تلاش کشاورز دستجردی

حسنعلی احمدی کشاورز نمونه دستجردی نبود تسهیلات با سود کم و عدم تشویق کشاورزان را از جمله مشکلات موجود نامید.

همزمان با ماه آخر زمستان:

تکلیفی که به نه ساله های دستجردی واگزار شد

مراسم جشن تکلیف و عبادت دانش آموزان دختر کلاسهای سوم ابتدایی در مدرسه مرضیه الزهراء دستجرد برگزار شد.

آخرین اخبار