عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان :

صادرات فرش دستبافت به صفر رسیده است/ اثر منفی رکود بر صادرات فرش دستبافت

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان گفت: بحث اقتصادی فرش دستبافت دچار رکود شده و صادرات این هنر ارزشمند به صفر رسیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات