اختراع لباس ضد سرطان!

محققان انگلیسی موفق به تولید لباسی با فناوری پیشرفته شدند که در درمان بیماری سرطان و همچنین پیشگیری از بیماری ها موثر است.

آخرین اخبار

تبلیغات