گزارشی از دستاوردهای سپاه در شرق اصفهان:

تاریخ شفاهی منطقه شرق اصفهان به روایت رشید مردان پاسدار/ گفتمان سازی انرژِی هسته ای تا حفظ عزت ملت ایران در مذاکرات

همت مردان سپاه در مرکز شهر تا کویر، گویای نگاه واقع بینانه ی بزرگمردان پاسدار است و این به وضوح در شرق اصفهان و استفاده ی بالا از ظرفیت سپاه دیده می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات