مروری بر دستاوردهای سپاه در سال 94؛

چهارمین قدرت موشک‌های زیرزمینی جهان «عسلویه ایرانی» را معنا کرد

رونمایی از بخش دیگری از دستاوردهای موشکی سپاه، ارتقاء بخش های مهم پهپاد شاهد 129، اولین حضور موشک مخوف حوت در انظار عمومی و ساخت اولین مجموعه تماما ایرانی پارس جنوبی، دستاوردهای مهم سپاه در سال 94 بود که با دستگیری و زبونی تفنگداران متجاوز آمریکایی، رنگ و بوی دیگری یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات