فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) خبر داد:

تجمع فرماندهان و مسئولین بسیج شرق اصفهان در هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) گفت: شناساندن مکتب عاشورایی امام حسین(ع) از اهداف اجرای کیفی برنامه های هفته ی بسیج است.

آخرین اخبار

تبلیغات