عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

اذعان ظریف به زیر پا گذاشتن روح و متن برجام از سوی آمریکا/ قدرت بازدارندگی کشور مانع اصلی علیه زیاده‌خواهی‌های دشمن

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در رابطه با عملکرد آمریکا در قبال برجام، تأکید کرد: عملکرد دولت آمریکا در زمان‌های مختلف ثابت کرده که آن‌ها قابل‌اعتماد نیستند.

بعد از چندماه از برجام؛

آیا برجام دستاورد بود؟

شعارهای رئیس جمهور در پسابرجام هنوز عملی نشده است و این در صورتی است که ماه ها قبل از برجام به دستاورد یاد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات