گامی در احیا و تقویت اقتصاد مقاومتی؛

ایده ای از بچه های بهشت تا نمایشگاه محله همت آباد اصفهان/ تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی محله همت آباد اصفهان با اهدافی بزرگ در زمینه خدمت به مردم از سوی کانون اقتصاد مقاومتی بهشت افتتاح شد و تا 27 بهمن 95 برای بازدید عموم مردم به فعالیت خود ادامه می دهد.

برنج هسته ای دستاورد جدید دانشمندان ایرانی

تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی برای تولید برنج هسته ای به نتیجه رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات