اقامه نماز باران در شهر نصرآباد:

نصرآبادی ها در طلب بارش رحمت الهی دست به دعا بر می دارند

نماز باران با حضور با شکوه مردم دیندار شهر نصرآباد در روز جمعه 26 دی ماه 93 برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات