در جشنواره «اینجا سرزمین من است» مطرح شد:

محمدآباد پتانسیل بالای گردشگری را داراست/ خروجی نشست ها باید اصل علم و معرفت باشد

عفت شریعتی نوه ارشد آیت الله علامه میرجهانی در جشنواره « اینجا سرزمین من است» گفت: دانشمندان و علما، نور افکن هایی از انوار قران و عترت را می پراکنند تا زمینه روشنگری در جامعه بشری را فراهم کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات