معاون بهره‌وری مشترک گاز در اصفهان:

یک میلیون و ۷۶۵ مشترک گاز در اصفهان داریم

معاون بهره وری شرکت گاز استان اصفهان گفت: یک میلیون و ۷۶۵ مشترک گاز در استان داریم که ۷۰۵ مورد از آنها مربوط به شهرستان اصفهان اند.

آخرین اخبار

تبلیغات