رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

امروز دریچه های سد زاینده رود بسته می شود/ ۶۰ درصد زمین های کشاورزی شرق زیر کشت نرفت

۱۰روز بیشتر آب به مزارع کشاورزان شرق اصفهان رسید اما با این وجود آنطور که لازم بود زمین های کشت شده سیراب نشد.

به‌منظور کشت پائیزه کشاورزان؛

دریچه‌های سد زاینده‌رود فردا باز می‌شود

دریچه های سد زاینده رود بعد از حدود 3 ماه خشکی رودخانه، از فردا چهارشنبه برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات