مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان:

دریچه‌های سد زاینده‌رود 8 خرداد بسته می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: برای تأمین مطمئن آب کشاورزی مقرر شده است که دریچه‌های سد زاینده‌رود هشتم خرداد بسته شود و طبق این برنامه تا دهم خرداد آب در شبکه‌ها وجود دارد.

صدای پای آب؛

” زنده‌‌رود ” دوباره زنده شد

با جاری شدن آب در رودخانه، “زنده‌رود” جانی تازه گرفت و شور و شادی به شهر اصفهان بازگشت.

آخرین اخبار

تبلیغات