ایام آخر ماه صفر؛

غربت مومن؛ گوشه‌ای از دریای غربت رسول‌ خدا

مومن غربت خویش را سرمایه مناجات قرار میدهد، انیس و مونس حقیقی او خداست. اگر همه عالم راهی را بروند و راه خدا، راه دیگری باشد او راه خدا را می‌رود. مؤمن غریب با غربت به قربةً الی‌الله می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات