بخش اول/سلسله گزارش‌هایی از ماجرای کرسنت؛

چرا زنگنه قرارداد کرسنت را امضا کرد؟ / رشوه 50 میلیونی درسال83فقط برای تنظیم قرار یک جلسه

رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت است؛ یکی، وجود منابع طبیعی علت فساد است. به بیان دیگر، درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان گروه­های اجتماعی مختلف می­شود که خود سطوح بالاتری از رفتار رانت­جویی را به دنبال دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات