کارشناس مسائل سیاسی:

سکوت کنندگان در برابر حقوق‌های نجومی، جایگاه اجتماعی خود را درخطر می‌بینند

سکوت راهکاری است که برخی از افراد و گروها برای تبدیل تهدید در خطر بودن جایگاه اجتماعی خود از سوی مردم به فرصت برگزیده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات