مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

بلیت اتوبوس‌های اصفهان تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: بلیت اتوبوس‌های اصفهان تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد و اگر درصدد افزایش بلیت در سال آینده باشیم باید لایحه آن را به شورای شهر ارائه بدهیم.

آخرین اخبار

تبلیغات