۳۰۰ هزار خانوار اصفهانی متقاضی دریافت حمایت معیشتی شدند

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان از درخواست ۳۰۰ هزار خانوار اصفهانی برای دریافت حمایت معیشتی خبر داد و گفت: هنوز مشخص نیست با درخواست چه تعداد از این خانوارها موافقت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات