حق ۴۹۰هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی

با ۹میلیارد تومان حقوق و وامی که ۱۶ مدیر دولتی سال گذشته دریافت کردند، می‌شد حق مسکن ۴۹۰هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه ۲۰۰هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات