یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد؛

معلم و کارگری که ۱.۵ میلیون می‌گیرند، چطور حقوق ۲۴ میلیونی مدیران را بپذیرند؟

یک کارشناس اقتصادی تعیین حداکثر حقوق ۲۴ میلیون تومان برای مدیران را به معنای قانونی کردن حقوق‌های نجومی دانست، گفت: اگر نمایندگان به دنبال مقابله با نجومی‌بگیران هستند باید از خودشان شروغ کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات