راز تاکیدهای مقام معظم رهبری بر اصلاح حوزه فرهنگ

دشمن به نفوذ از دروازه فرهنگ دل بسته است

مقام معظم رهبری علی رغم تاکیدهایی که بر معیشت و اقتصاد دارند، هرگز توجه به فرهنگ را از یاد نمی برند و تاکید بسیاری بر اصلاح رویه‌های موجود در حوزه‌های فرهنگی دارند، زیرا دشمن به نفوذ از دروازه فرهنگ دل بسته است.

آخرین اخبار

تبلیغات