دروازه جهنم چینی ها را ببینید

دروازه ای رو به جهنم نام حفره آتشینی است که یک روستایی اهل چین کشف کرده است، این حفره یک متر پهنا دارد و از آن آتش زبانه می کشد.

آخرین اخبار

تبلیغات