بیرانوند:

به رونالدو گفتم سرمان را بردی چقدر داد می‌زنی/کی‌روش برایمان فیلم جنگی پخش می‌کرد/ تا ۲۵ میلیارد تومان هم پیشنهاد مالی داشتم!

رونالدو عادت دارد زمانی که در تونل است، داد بزند. ما هم که در تونل بودیم بازیکنان پرتغال بلند بلند با یکدیگر صحبت می‌کردند و رونالدو هم داد می‌زد. مربی‌شان هم کنارشان ایستاده بود و استرس خاصی در وجودش بود.

آخرین اخبار

تبلیغات