استاندار اصفهان:

نباید درهای کشور بدون نظارت به روی تکنولوژی غرب باز شود

استاندار اصفهان گفت: نباید درهای کشور کاملاً و بدون نظارت به روی تکنولوژی‌ها باز شود و در صورت بروز این امر ممکن است پس از ورود و استفاده از این فناوری‌های فضای مجازی در کشور، تهدیدها به‌صورت کامل بر کشور حاکم شود.

آخرین اخبار

تبلیغات