حدیث روز/

روزه ای که جهنم را به اندازه مسافت یک سال دور خواهد کرد

هر كس اين روز را روزه بگيرد جهنم باندازه دورى مسافت يك سال از او دور خواهد شد و كسى كه هفت روز روزه بگيرد، درهای هفتگانه جهنم بر وی بسته خواهند شد.

آخرین اخبار