براساس اعلام معاون اول قوه قضاییه؛

درمنی، محمد سالم و سلطان سکه محکوم به اعدام شدند

براساس اعلام معاون اول قوه قضاییه باقری درمنی، محمد سالم و سلطان سکه اعدامی شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات