یافته جدید مطالعاتی؛

هورمون ملاتونین در درمان کووید ۱۹ موثر است

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد هورمون تنظیم کننده چرخه خواب و بیداری موسوم به ملاتونین ممکن است گزینه درمانی مناسبی برای بیماری کووید ۱۹ باشد.

داروی دیابت کاندیدای دیگری برای درمان کووید ۱۹

یافته های جدید نشان می دهد داروی دیابت موسوم به متفورمین ممکن است برای درمان کووید ۱۹ مناسب باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات