درمان پارکینسون با آینه

مدیر گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تازه ترین روش های توانبخشی پارکینسون در قالب یک کارگاه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه شد.

آخرین اخبار

تبلیغات