سخنگوی وزارت بهداشت :

بدهی ۶ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت/نیمی از ایرانیان بالای ۷۰ سال دارند

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سن امید به زندگی ایرانیان در زنان به ۷۸.۴ و در مردان به ۷۳.۸ رسیده و ۴۷ درصد ایرانیان بالای ۷۰ سال عمر می کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات