کارشناس ارشد روانشناسی عمومی:

ایجاد شخصیت ضد اجتماعی، پیامد تلخ کودک آزاری/ کودک آزارها را بشناسید!

مهم ترین مشکلی که یک کودک قربانی تا پایان زندگی با آن دست به گریبان خواهد بود این است که فردی کاملاً ضد اجتماعی بار می آید و به راحتی نقص قوانین می کند؛ دیگر نه پایبندی به خانواده دارد و نه هیچ چیز دیگر که بزرگ ترین آسیب را به خود و جامعه خواهد زد

آخرین اخبار

تبلیغات