سازمان غذا و دارو آمریکا تایید کرد؛

معرفی بهترین دارو برای درمان سرطان کلورکتال

داروی pembrolizumab به عنوان داروی اصلی درمان سرطان کلورکتال (راست روده) بعد از نتایج مثبت آزمایش بالینی فاز۳ از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا تایید شد.

آخرین اخبار

تبلیغات