آیا میدانید؛

بیماری سالک را بهتر بشناسیم/ شرق اصفهانی ها بیشتر بخوانند

با توجه به شیوع بیماری سالک در مناطق کویری شرق اصفهان، برآن شدیم تا به منظور آشنایی شهروندان مقاله ای در این خصوص منتشر کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات