۳ خوراکی تلخ اما بسیار مفید برای درمان دیابت

با وجود اینکه طعم تلخ ناخوشایند است، اما برخی از خوراکی‌های تلخ برای مبتلایان به دیابت بسیار مفید هستند.

پاسخ به ادعایی که دروغ از آب درآمد

ادعای درمان دیابت به وسیله جراحی آن هم با هزینه بسیار پایین دروغ است و عملی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات