نقش اثرگذار متخصصین بیهوشی در درمان بیماران کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نقش اثرگذار متخصصین بیهوشی در درمان بیماران کرونایی را مورد تاکید قرار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات