دهیار روستای کفران مطرح کرد:

شبانه روزی شدن درمانگاه کفران، خواسته به حق مردم

اسماعیلی با اشاره به نیاز کفران به درمانگاه شبانه روزی گفت: پیام و درخواست شوراهای اسلامی و دهیاران دهستان رودشت شرقی مبنی برشبانه روزی شدن درمانگاه کفران است که امیدواریم به خوبی محقق شود.

آخرین اخبار

تبلیغات