انتظار کی به سر می رسد؛

روستای کفران چشم انتظار درمانگاه شبانه روزی/ مسئولان صدای مردم را بشنوند

دهیار روستای کفران گفت: درمانگاه روستای کفران بیش از 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دارد و شبانه روزی کردن این مرکز خواسته ای به حق از مردم روستا است.

آخرین اخبار

تبلیغات