یادداشت سردبیر:

درمانگاه برسیان در پشت درب مشکلات، خاک می خورد

درمانگاهی که سالها قبل با سرمایه ی خیر برسیانی و دربین اخبار تاپ شبکه اصفهان افتتاح شد با برخی کم لطفی ها در مرز تعطیلی به سر می برد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان:

مطالعات تخصصی در زمینه ی مشکلات گاوخونی در دست اجراست

معاون سیاسی استانداری اصفهان در رابطه با خشکی تالاب وبیمار های شایع مناطق اطراف گفت: استانداری مطالعاتی بصورت گسترده و بصورت تخصصی در این رابطه شروع کرده است که به بررسی دقیق در این رابطه می پردازد.

درمانگاه سوم شعبان برسیان توجه مسئولین را می طلبد

مدیریت درمانگاه سوم شعبان برسیان گفت: نیروی پزشک اصلی ترین نیاز درمانگاه است و متاسفانه این مهم به خاطر برخی مشکلات هنوز حل نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات