درباره مهارت‌های کلیدی زندگی؛

۹ درسي که هيچ‌کدام از پايه‌هاي تحصيلي و حتی دانشگاه به ما ياد نمي‌دهد

درست است که مدرسه چيزهاي زيادي به ما مي‌آموزد، ولي برخي مهارت‌هاي زندگي هستند که در هيچ‌کدام از پايه‌هاي تحصيلي حرفي از آن‌ها به ميان نمي‌آيد.

آخرین اخبار

تبلیغات