بازخوانی بیانات رهبر انقلاب؛

درس‌های حادثه ۱۸تیر برای ما و اشتباهات محاسباتی دشمن

اوّلین درس را دشمنان ما بگیرند. مشت به سندان نکوبند؛ با اسلام درنیفتند؛ با نظامی که متّکی به توده‌های میلیونی ملت است، درنیفتند؛ فایده‌ای ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات